Oversikt - Nyheter med betydning for Raskiftet

MAI 2016 Dato
Ettersendt notat til eiermøtet 12. mai: "Utbytte fram mot 2020" 0 0 7. mai, 2016
Redusert utbytte vil ramme offentlige budsjetter i innlandet 0 0 7. mai, 2016
Vedr. registrering av automatisk fredete kulturminner – Kjølberget 0 0 5. mai, 2016
Eidsiva: Innkallingen til ordinær generalforsamling med sakspapirer 0 0 5. mai, 2016
Eidsiva: Årsberetning & Årsregnskap 2015 0 0 5. mai, 2016
Naturvernforbundet om smøring av kommuner 0 0 4. mai, 2016
Gratulerer Åmot kommune med live-sendinger av kommunestyremøtene 0 0 4. mai, 2016
GD 3. mai: Mindre utbytte til Eidsiva-eierne! 0 0 4. mai, 2016
Eidsiva: Sakslista til Eiermøtet 12. mai 0 0 4. mai, 2016
APRIL 2016 Dato
Investeringsbeslutningen utsatt igjen! 0 0 29. apr, 2016
Naivt å ikke lytte til erfaringene med lavfrekvent støy! 0 0 22. apr, 2016
Jakt & Fiske: Vind eller forsvinn - Ketil Skogen 0 0 13. apr, 2016
Lien vil ha oppgjør med energisubsidiene 0 0 7. apr, 2016
Kommuner som kjøpslår fra nei til ja 0 0 7. apr, 2016
Kronikk Jyllands-Posten: Angreb på hemmelighedskulturen 0 0 6. apr, 2016
Eidsiva kutter 100 årsverk og selger luksushytta 0 0 5. apr, 2016
Ingen enkel veg for Eidsiva Energi AS 0 0 5. apr, 2016
Eidsiva må følges tett, mener Oppland Arbeiderblad. Hva mener Østlendingen? 0 0 5. apr, 2016
Om lån og endring av aksjonæravtalen i Eidsiva 0 0 5. apr, 2016
MARS 2016 Dato
Prosjekt Heli-Deice 0 0 26. mar, 2016
Vindkraft: Om turbinhøyder og lyd 5 km fra vindkraftverket 0 0 26. mar, 2016
DN: Kostbare vindkraftjobber 0 0 22. mar, 2016
VINDKRAFT: Flygverksamheten störs / Fyra mils radie 0 0 22. mar, 2016
Grönt som inte är grönt 0 0 20. mar, 2016
Fosen: Naturvernforbundet klager kraftledninger inn for ESA 0 0 19. mar, 2016
Lovlighetsklage Markeranleggene 0 0 19. mar, 2016
Friluftsliv i Norge 0 0 19. mar, 2016
A-Magasinet: Nå er det trendy å gå langsomt 0 0 19. mar, 2016
275 av 429 kommuner klarte bedre resultat i 2015 0 0 19. mar, 2016
Lista vindkraftverk: Blir støyplagene bagatellisert? 0 0 18. mar, 2016
Garanterte energibesparelser i Åmot kommune 0 0 17. mar, 2016
Hva er realistisk i klimapolitikken? 0 0 17. mar, 2016
Sigmund Hågvar: 8 argumenter mot naturødeleggende vindkraft 0 0 17. mar, 2016
NGU: Vindkraft krever masseproduksjon av metaller 0 0 16. mar, 2016
Tilrettelegging og lokal verdiskaping 0 0 13. mar, 2016
Samfunnsøkonomisk motvind 0 0 13. mar, 2016
Ola Børke ute av Norweas styre 0 0 10. mar, 2016
Markedet er underpriset 0 0 10. mar, 2016
Tatt av vinden 0 0 10. mar, 2016
Sentrale spørsmål vedr. behandling av vindkraftsaken i Nord-Odal i kommunestyret 26.01.2016. 0 0 10. mar, 2016
Søknad om planleggingsmidler knyttet til Raskiftet vindkraftverk for 2016 0 0 9. mar, 2016
Tilrår nasjonale rutiner som skal "overvåke" verdifulle naturtyper i skog 0 0 9. mar, 2016
Vindkraftverken slår hårt mot skogsfåglarna 0 0 9. mar, 2016
SSVAB vill bygga högre vindkraftverk 0 0 9. mar, 2016
London vil ha to eksportkabler fra Norge 0 0 6. mar, 2016
Forventer massedød i strømbransjen 0 0 6. mar, 2016
Is skaper trøbbel 0 0 5. mar, 2016
Fosen: Feilslått industripolitikk 0 0 3. mar, 2016
NTNU-professor mener klimagevinst er «politisk pisspreik» 0 0 2. mar, 2016
Vindkraft er dårlig butikk 0 0 2. mar, 2016
Klar tale fra Sveinulf Vågene i La Naturen Leve! 0 0 2. mar, 2016
La Naturen Leve: Årsmøtet avholdes 21. april 0 0 1. mar, 2016
Eidsiva: 207 millioner i overskudd i 2015 0 0 1. mar, 2016
Eidsiva: Kvartalsrapport - 4. kvartal 2015 0 0 1. mar, 2016
FEBRUAR 2016 Dato
Norsk energi- og klimapolitikk 0 0 29. feb, 2016
Miljøbevegelsen: Hva er en bevegelse? 0 0 29. feb, 2016
Fosenbeslutningen utløste elsert-fall 0 0 24. feb, 2016
Solberg: Norge er løsning på en stor utfordring i Europa 0 0 24. feb, 2016
Nasjonal omstilling? 0 0 24. feb, 2016
MDG: – Et kjempedilemma for natur- og miljøvernere 0 0 24. feb, 2016
VINDKRAFTUTBYGGING PÅ FOSEN: – Svært skuffende 0 0 23. feb, 2016
Rena fjernvarme AS blir et heleid kommunalt selskap. 0 0 22. feb, 2016
Skogbruk og planer i Åmot 0 0 22. feb, 2016
Politisk helomvending! Marker et skritt nærmere vindkraftverk etter kveldens vedtak... 0 0 19. feb, 2016
Frykter pris-sjokk 0 0 18. feb, 2016
Eidsiva Energi AS 2016 -> Avtaler og ansvarlig lån 0 0 14. feb, 2016
Rettmessig klageinstans eller part i saken? Husk ny klagefrist! 0 0 14. feb, 2016
Nord-Odal: Innsigelsen for Songkjølen/Engerfjellet vindkraftverk er trukket 0 0 14. feb, 2016
Oversendelse av klager på detaljplan. NVEs referanse: 201102774-273 0 0 14. feb, 2016
Oversendelse av anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse. NVEs referanse: 201102774-272 0 0 14. feb, 2016
Uttalelse fra Elverum kommune vedr. avbøtende tiltak 0 0 14. feb, 2016
Befaring i anledning GLBs søknad om overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen 0 0 13. feb, 2016
Vindkraft i Marker: Blir klagen trukket? 0 0 11. feb, 2016
Finansavisen: Fra grønt skifte til vond blodpølse 0 0 11. feb, 2016
Eidsiva: Plikter å ta stilling til innsynskrav uten ugrunnet opphold 0 0 4. feb, 2016
Livestream: Prof. Klaus Mohn om kapitalforvaltning og klimapolitikk 0 0 3. feb, 2016
Ola Børke ny leder for Eidsiva Bioenergi fra 4. januar 0 0 3. feb, 2016
Spanske landbaserte Gamesa-turbiner på 5.0 MW 0 0 1. feb, 2016
OX2/IKEA posisjonerer seg i Finland. Snart klar for det norske vindkraftmarkedet? 0 0 1. feb, 2016
JANUAR 2016 Dato
Agder Energi dropper vindkraftsatsingen. Reinvesterer i kjerneområdene. 0 0 30. jan, 2016
Kjære La Skogen Leve og hele Nord-Odals befolkning! 0 0 26. jan, 2016
E.ON og Sand IF 0 0 24. jan, 2016
Vindmøller: Rådmann mot sitt eget styre 0 0 24. jan, 2016
Vindmøller: Nå kommer nissen til Nord-Odal 0 0 24. jan, 2016
Nord-Odal: En vanskelig beslutning 0 0 24. jan, 2016
Jadda! Vindkraft-avskrivningene ble foreløpig avvist av ESA. 0 0 23. jan, 2016
Send en sms til våre venner i La Skogen Leve! 0 0 23. jan, 2016
Foto: Vindkraft og virkelighet 1 0 0 23. jan, 2016
Foto: Vindkraft og virkelighet 2 0 0 23. jan, 2016
Nord-Odal: Saksframlegget for ny behandling - Songkjølen/Engerfjellet 0 0 22. jan, 2016
Glåmdalen: E.ON svarer på spørsmål om vindkraft 0 0 22. jan, 2016
Nord-Odal: Ny behandling av vindkraftprosjektet 26. januar! 0 0 22. jan, 2016
Vedlikeholdsarbeid utløste brann i turbinens motorhus. 2 skadd. 0 0 19. jan, 2016
Eidsiva Nett advarer: Farlig lav ledning-høyde 0 0 19. jan, 2016
Åmot kommune søker om 200.000 i tilskudd fra Austri 0 0 17. jan, 2016
Stengt kjernekraft kan gi 30 kr/kWh 0 0 15. jan, 2016
Vattenfall vurderer å investere i norsk vindkraft 0 0 15. jan, 2016
Europeiske investeringer i fornybar energi nede på 2006-nivå! 0 0 15. jan, 2016
Signal om at Raskiftet realiseres? 0 0 14. jan, 2016
Aasheims nye angrep 0 0 13. jan, 2016
Eidsivas bekymringer - kommentar til Eidsivas seniorrådgiver Inge Møller 0 0 13. jan, 2016
Kuldeperiode gir pristopp 0 0 13. jan, 2016
Klage på godkjent detaljplan - Naturvernforbundet lokalt 0 0 12. jan, 2016
Islast årsaken til jordslutning og strømbrudd 0 0 9. jan, 2016
Åmot: Høring - om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk 0 0 8. jan, 2016
Trysil: Høringssvar- forslag til endring av eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv i verk og bruk 0 0 8. jan, 2016
Konkurransetilsynet advarer mot økte kraftpriser - vil at kun Statnett skal få bygge kabler... 0 0 8. jan, 2016
Store inntektsfall for kraftselskapene 0 0 8. jan, 2016
Eidsiva nett senker nettleien 0 0 8. jan, 2016
Natur for livet - norsk handlingsplan for naturmangfold 0 0 5. jan, 2016
Ny serie Vestas-turbiner 2016: Totalhøyde 233 meter! 0 0 5. jan, 2016
1. januar 2016: El-avgiften økes med 1,5 øre til 16,0 øre pr. kilowattime 0 0 5. jan, 2016
Åskammen 5. nyttårsdag: Perfekte forhold for ising i Raskiftet! 0 0 5. jan, 2016
Nord-Odal: Gjennomgang av eksisterende avtale og utkast til leieavtale 0 0 5. jan, 2016
Kvitvola gikk av med seier'n! 0 0 4. jan, 2016
Eidsivakonsernet: Kvartalsrapport tredje kvartal 2015 0 0 1. jan, 2016
DESEMBER 2015 Dato
Godt Nytt År! Med de beste ønsker for Raskiftet. 0 0 31. des, 2015
Fortsatt uavklart om vindavskrivninger 0 0 30. des, 2015
Østlendingen: Raskiftet-planen er godkjent 0 0 29. des, 2015
Advarer mot grønn «katastrofe» 0 0 29. des, 2015
Vestasturbin (V112 - 3.45 MW) knakk etter 2,5 år! 0 0 25. des, 2015
Kartlegging av praksis og anbefaling til god eierstrategi 0 0 24. des, 2015
Tilbakeblikk på strømprisene i 2015: Derfor er strømprisen rekordlav 0 0 24. des, 2015
Spotprisen nærmer seg 10 euro 0 0 24. des, 2015
Klage oversendt Fylkesmannen 0 0 23. des, 2015
Naturvernforbundet i Hedmark: Høringssvar utvidelse av planområdet 0 0 23. des, 2015
Midtfjellet vindkraftverk må ha 300 millioner for å overleve 0 0 22. des, 2015
Statens vegvesen (region øst) sin uttalelse til endring av konsesjon for Raskiftet vindkraftverk 0 0 22. des, 2015
NVE har godkjent detaljplanen for Raskiftet vindkraftverk i rekordtempo. 0 0 22. des, 2015
Raskiftet: Ingen investeringsbeslutning før påsketider 0 0 21. des, 2015
Venter lave spotpriser ut året 0 0 21. des, 2015
Raskiftet: Elverum Turforening krever løypemidler som avbøtende tiltak 0 0 21. des, 2015
Julehilsen fra La Naturen Leve 2015 0 0 19. des, 2015
Glåmdalen 17.12.2015: Vindkraft i Nord-Odal 0 0 18. des, 2015
Ny studie: Skogen skyddar dig mot farliga sjukdomar 0 0 18. des, 2015
SV fremmet forslag om å grunnlovsfeste allemannsretten! 0 0 18. des, 2015
Vindkraftsmarknaden 2015: Motvind i turbulent marknad 0 0 16. des, 2015
Kritisk til Eidsiva Nett – for dårlig jording 0 0 16. des, 2015
25.11.2015: NVE om MTA-plan m.m. 0 0 16. des, 2015
Statskog helt ute av vindkraft 0 0 16. des, 2015
15.12.2015: Høring av planendringssøknad og detalj/MTA-plan i Trysil KS 0 0 16. des, 2015
NVE: Ny nettside under utvikling 0 0 12. des, 2015
Eidsiva: Ny strategi og ny organisering 0 0 12. des, 2015
Konsesjon til Nedre Otta kraftverk 0 0 12. des, 2015
Får selge Moelven-aksjene 0 0 11. des, 2015
Opptak fra høringene i Åmot kommunestyre 09.12.15. 0 0 10. des, 2015
Vedr. uttalelse til nabovarsel fra Statens vegvesen 0 0 7. des, 2015
Får vi radarstyrt varslingsanlegg eller permanent lysforurensing? 0 0 7. des, 2015
Kan vi stole på avisingssystemer? 0 0 6. des, 2015
Vindkraftverk kan ødelegge for forsvarets radar 0 0 5. des, 2015
Svensk vindkraft i motvind 0 0 5. des, 2015
Erlend Myking ny fylkessjef i Hedmark fylkeskommune 0 0 4. des, 2015
SOGs søknad om tilskudd fra Kraftfondet til forprosjekt - side 1 0 0 3. des, 2015
SOGs søknad om tilskudd fra Kraftfondet til forprosjekt - side 2 0 0 3. des, 2015
Grendeutvalget (SOG) ønsker dialog med hytteeiere i Søre Osen 0 0 3. des, 2015
Ole Martin Norderhaug i anledning motivasjonssamlinga 8. desember 0 0 3. des, 2015
Styret for SOG inviterer til åpent grendemøte, samfunnshuset, 8. desember. 0 0 3. des, 2015
Åmot: Nå skal linken til framleggene 9. desember fungere 0 0 2. des, 2015
Glåmdalen: Om E.ONs "öppenhet, etik och moral"... 0 0 2. des, 2015
Disp. vedr. justering av plangrense behandlet i Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging 0 0 1. des, 2015
Raskiftet vindkraftverk: Begjæring om tilbaketrekking av anleggskonsesjon 0 0 1. des, 2015
Åmot og Trysil kommuner i gang med høringene 0 0 1. des, 2015
NOVEMBER 2015 Dato
Friluftslivet: OED om sumvirkninger av Raskiftet og Kjølberget vindkraftverk for Elverums-regionen 0 0 30. nov, 2015
OEDs klagevedtak for Kjølberget 0 0 30. nov, 2015
OED: Samlet vurdering av Kjølberget vindkraftverk 0 0 30. nov, 2015
Kan ikke garantere avskrivningene til vindkraft 0 0 29. nov, 2015
Referat fra møte om løypekjøring med innledende kommentar 0 0 29. nov, 2015
Søre Osen: Minner om referatet fra grendeutvalgsmøtet om avbøtende tiltak – 23.08.12. 0 0 29. nov, 2015
Ny kraftundersøkelse: Kostnadene stiger – prisene faller 0 0 25. nov, 2015
Opplands fylkesvaraordfører skal lede Eidsivas bedriftsforsamling. 0 0 23. nov, 2015
50.000 kroner i tilskudd fra kraftfondet til SOG 0 0 22. nov, 2015
Minner om: Vindkraftverk i Storbritannia blir betalt mer enn 1 million pund i uka for beredskap 0 0 22. nov, 2015
Europower 20.11.2015: – KWh vil forsvinne som salgsvare 0 0 22. nov, 2015
Bräcke kommun: Lavfrekvent lyd 5-7 km fra vindkraftpark 0 0 20. nov, 2015
Vindkraft og beredskap: Minner om NVEs lynrapport 0 0 17. nov, 2015
Full stopp hos Rabbalshede Kraft AB! 0 0 12. nov, 2015
Miljødirektoratet kritiserer NVEs konsesjonspraksis 0 0 11. nov, 2015
Eiermøter & protokoller 0 0 11. nov, 2015
Miljødirektoratets rapport 2015 0 0 11. nov, 2015
Eidsiva-kritiker valgt inn i bedriftsforsamlingen i Eidsiva Energi 0 0 8. nov, 2015
GOD TUR! Versjon 1 0 0 7. nov, 2015
GOD TUR! Versjon 2 0 0 7. nov, 2015
Konsekvensutredningen for ny transportveg 0 0 7. nov, 2015
Påminnelse: Planendringssøknaden for Raskiftet er ute på høring 0 0 7. nov, 2015
Opptak fra åpen spørretime vedr. endringer i konsesjonsvilkårene for Raskiftet vindkraftverk 0 0 7. nov, 2015
Åpen spørretime i Åmot kommunestyre 0 0 5. nov, 2015
Østlendingen: Austris kapitaljakt 0 0 4. nov, 2015
Sånn går det når man bygger vindkraftverk med OX2. Halleluja! 0 0 2. nov, 2015
OKTOBER 2015 Dato
Nå kan du lese detalj- og MTA-planen som er lagt ut på høring 0 0 31. okt, 2015
Bredt kronefall 0 0 29. okt, 2015
De nye horisontene 0 0 29. okt, 2015
Midtfjellet: Vindmølleparken sliter i kraftig motvind 0 0 29. okt, 2015
Sætersætershøgda & Halvorsberget i blekt oktoberlys 0 0 29. okt, 2015
Jakter utenlandsk kapital 0 0 27. okt, 2015
Sentralbankene kan trappe opp valutakrigen ytterligere 0 0 27. okt, 2015
ÅF:s resultat under förväntningarna 0 0 27. okt, 2015
Eidsiva Energi: Fortsatt lave kraftpriser 0 0 26. okt, 2015
Eidsiva Energi har innkalt til ekstraordinær generalforsamling 06.11.15. 0 0 26. okt, 2015
Åpne spørsmål til kommunestyret i Åmot 28.10.15. 0 0 23. okt, 2015
Vil ha anbud i november 0 0 23. okt, 2015
Anbudsinvitasjonene sendt ut uke 43 0 0 22. okt, 2015
Halvorsberget: Foto av jervespor vinteren 2014/15 0 0 21. okt, 2015
Austri har søkt om å utvide planområdet i nordvest! 0 0 21. okt, 2015
Større usikkerhet om kraftprisen 0 0 21. okt, 2015
Utbygger, hold det du lovte! 0 0 16. okt, 2015
Billigste strøm på 15 år 0 0 15. okt, 2015
En vindstille og grå dag i planområdet for Raskiftet - på Sætersætershøgda 0 0 14. okt, 2015
Påmelding til informasjonsmøte om anbudsprosessen på Raskiftet 0 0 14. okt, 2015
Vattenfall får sänkt kreditbetyg 0 0 12. okt, 2015
Allemannsretten: En gammel hevdvunnen rett! 0 0 12. okt, 2015
Europa: 48 % fall i fornybarinvesteringer 0 0 10. okt, 2015
Geoundersøkelser i planområdet for Raskiftet vindkraftverk 1/3 0 0 10. okt, 2015
Geoundersøkelser i planområdet for Raskiftet vindkraftverk 2/3 0 0 10. okt, 2015
Geoundersøkelser i planområdet for Raskiftet vindkraftverk 3/3 0 0 10. okt, 2015
Åmot mister sin dyktige kommuneplanlegger! 0 0 6. okt, 2015
Vindkraftverk og fysiske arealinngrep 0 0 3. okt, 2015
Raskiftet: Gammelskog og vilkår 32 0 0 2. okt, 2015
Raskiftet – der naturen går sin gang 0 0 2. okt, 2015
Statkraft: Fosen-konklusjonen drøyer... 0 0 1. okt, 2015
OED forbereder norsk elsert-exit etter 2020! 0 0 1. okt, 2015
SEPTEMBER 2015 Dato
Bye, Bye til vindmålermasta på Kvitvola! 0 0 30. sep, 2015
Gudbrandsdal Energi omdannet til konsern 22.09.15. 0 0 25. sep, 2015
Støtt opp om underskriftsaksjonen for Vestside-vegen av Osensjøen 0 0 24. sep, 2015
Vestside-vegen langs Osensjøen fotografert 17. september 2015! 0 0 24. sep, 2015
Vindkraftanleggene i Årjänge 0 0 22. sep, 2015
Årjäng Nordväst: Vindturbin dominerer skoglandskapet 0 0 22. sep, 2015
Markedskommentar september 2015 - Gudbrandsdal Energi 0 0 22. sep, 2015
Flotte skiturer til Halvorsberget, Ulvsjøfjellet og Raskifet snart historie? 0 0 20. sep, 2015
ÅF gjennomfører geo-undersøkelser i Raskiftet. 0 0 20. sep, 2015
Historisk maktskifte i Trysil! Gratulerer. 0 0 20. sep, 2015
Avholdt idédugnad om skiløypetraséer –> avbøtende tiltak 0 0 19. sep, 2015
Konsesjonsvilkår er ikke verdt papiret de er skrevet på! 0 0 19. sep, 2015
Ber om grundigere undersøkelse av Kjølberget 0 0 19. sep, 2015
Lynne blir direktør i «nye» Eidsiva Nett 0 0 19. sep, 2015
Likevel sliter Eidsiva Bredbånd med resultatene? 0 0 18. sep, 2015
Kvitvola og nedrigging av vindmålermaster 0 0 14. sep, 2015
Anders Nyhuus (Trysil H): Motsvar til "Du er hva du gjør" 0 0 13. sep, 2015
Hvem vinner på vind ? 0 0 13. sep, 2015
NVFs brev til OED om funn av sjeldne artsforekomster i Kjølberget 0 0 11. sep, 2015
Eidsivas korrigerte halvårsresultat for 2015 0 0 8. sep, 2015
En rekke nye rødlistearter funnet i Kjølberget-området! 0 0 8. sep, 2015
Ideskisse – skiløypetraséer -> avbøtende tiltak 0 0 7. sep, 2015
OX2: Oppdatert støysonekart etter 1. runde 0 0 7. sep, 2015
Støyutbredelse over hav (sjø) 0 0 7. sep, 2015
Endelig trase nettilknytning 0 0 7. sep, 2015
33 kv luftlinje inne i planområdet 0 0 7. sep, 2015
Prosjektbegrensning natur og miljø 0 0 7. sep, 2015
Foto av adkomstvegen innover til Halvorsberget sør 0 0 7. sep, 2015
Oversiktskart over ny adkomstveg fra sør 0 0 7. sep, 2015
"Först nu i efterhand förstår jag va de innebär med en vindkraftspark...." 0 0 6. sep, 2015
Venstre vil kreve el-sertifikater for solceller 0 0 5. sep, 2015
El-sertifikater snart et avsluttet kapittel? 0 0 5. sep, 2015
Krever fylkesmennene skal være tilbakeholdne med innsigelser 0 0 5. sep, 2015
Raskiftet: Layout med veier 13.08.15. 0 0 4. sep, 2015
Raskiftet: Layout uten veier 13.08.15 0 0 4. sep, 2015
Austri: Foreløpig framdriftsplan -> Raskiftet 0 0 4. sep, 2015
LNLs velgeraksjon 2015: Kjære medlem! 0 0 2. sep, 2015
Varsler kritisk Eidsiva-gjennomgang 0 0 1. sep, 2015
Sa nei til å granske Eidsiva 0 0 1. sep, 2015