Oversikt - Hvilken kunnskap legges til grunn for konsesjonen? Tja...

JULI 2015 Dato
Winterwind 2014: RISK OF ICEFALL in the international Context 0 0 30. jul, 2015
Case-studie: Site ice classification 0 0 30. jul, 2015
Assessing environmental impacts of offshore wind farms 0 0 30. jul, 2015
JUNI 2014 Dato
Ny rapport: «Naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge» 0 0 19. jun, 2014
KLIMAKUR 2020 0 0 9. jun, 2014
Rapport: Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. 0 0 9. jun, 2014
Samlet belastning av vindkraftutbygging på fugl 0 0 9. jun, 2014
Vindkraft og fugl på Smøla 2003 - 2006 0 0 9. jun, 2014
“Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway 0 0 9. jun, 2014
NINA: Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - sjøfugl 0 0 9. jun, 2014
Rapporten «European Energy Security Strategy» på norsk. 5 sider. 0 0 8. jun, 2014
THEMA-Rapport: «Sertifikatkraft og skatt – oppdatering» 0 0 6. jun, 2014
Rapporten: «Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv» 0 0 6. jun, 2014
MAI 2014 Dato
Association between Wind Turbine Noise and Human Distress 0 0 28. mai, 2014
NEODYM OG DYSPROSIUM 0 0 24. mai, 2014
US windfarms kill 10-20 times more than previously thought 0 0 24. mai, 2014
Energi21: Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny ener 0 0 24. mai, 2014
Energi21: Rapport fra vindkraftgruppa, mai 2010 0 0 24. mai, 2014
Forskningsrådet, rapport 2014: Mobilisering av energiforskningen 0 0 24. mai, 2014
Energi21 - diverse strategidokumenter 0 0 24. mai, 2014
Rapport SINTEF 2010: Styrket realisering av fornybar energi. Lærdommer fra Sverige og Danmark 0 0 24. mai, 2014
Avhandling: Verdiforskyvning i friluftslivet i lys av økologisk økonomi 0 0 21. mai, 2014
Rapport: «Vägar och markanspråk inom vindkraftsparker i Västerbottens län» 0 0 21. mai, 2014
Rapport: State-of-the-Art of Wind Energy in Cold Climates - Oktober 2012 0 0 19. mai, 2014
Rapport: WIND ENERGY PROJECTS IN COLD CLIMATES - mai 2012 0 0 19. mai, 2014
Støy fra vindkraftverk – en lite påaktet helsefare 0 0 19. mai, 2014
Faktaark nr. 4: Om vindkraftanleggs levetid og om tilbakeføring av naturen til før-tilstand 0 0 19. mai, 2014
Faktaark nr. 3: Om vindkraftens påståtte miljøvennlighet, herunder om CO2­reduksjon 0 0 19. mai, 2014
Faktaark nr. 2: Om vindkraftens lønnsomhet og markedsutsikter 0 0 19. mai, 2014
Faktaark nr. 1: Om behovet for vindkraft i Norge og i Europa 0 0 19. mai, 2014
Energi: Rapporten «Det norske energisystemet mot 2030» – februar 2014 0 0 19. mai, 2014
Rapport: Tilleggsutredning fugl og pattedyr 0 0 19. mai, 2014
Risikoanalyse - Iskast fra Raskiftet Vindkraftverk 0 0 19. mai, 2014
Sannsynlighet for iskast fra vindturbiner 0 0 19. mai, 2014
FNLs fakta-ark: Naturforvaltning 0 0 16. mai, 2014
«Et norsk-svensk elsertifikatmarked» - Årsrapport for 2012 0 0 16. mai, 2014
Sumvirkninger av tekniske inngrep i utmark 0 0 16. mai, 2014