Oversikt - Hvem mener hva om avskrivninger og endret regelverk for vind?