Oversikt - Ny og pågående vindkraftforskning i Sverige