Oversikt - Aktuelle dokument vedr. Austri vind/Raskiftet vindkraftverk

AUGUST 2013 Dato
Konsesjonssøknaden Raskiftet vindkraftverk 0 0 18. aug, 2013
Befaring på Raskiftet 0 0 13. aug, 2013
Meldingsbrosjyre 0 0 13. aug, 2013
Vedlegg konsekvensutredning 0 0 13. aug, 2013
Konsekvensutredningen for Raskiftet vindkraftverk 0 0 13. aug, 2013
Visualiseringer 0 0 13. aug, 2013
Synlighetskart 0 0 13. aug, 2013
Kart planområdet 0 0 13. aug, 2013
Fastsatt utredningsprogram 0 0 13. aug, 2013
Utkast til utredningsprogram 0 0 13. aug, 2013
Bakgrunn for utredningsprogram 0 0 13. aug, 2013
Melding av Raskiftet vindkraftverk 0 0 13. aug, 2013
Verdens betongindustri står for 7-10 % av all menneskeskapt CO2 0 0 13. aug, 2013
Dispensasjon vindmålemast 0 0 13. aug, 2013