4. aug, 2015

Kynisk av regjeringspartiene

www.vindkraftnytt.no

Smøla-ordfører Roger Osen er ikke nådig overfor regjeringspartienes høringsnotat om endringer i eiendomsskatten.

Norwea: 2. juli 2015.