24. jan, 2015

Kraftindustrin: Vi ska bli Europas ”gröna batteri”

www.nyteknik.se

DEBATT. Vi ligger långt före resten av Europa med att producera el och värme med låga koldioxidutsläpp. Vi har potentialen att skapa en helt ny exportsituation där el är vår produkt, skriver Lars Agaard, vd Dansk Energi, Oluf Ulseth, vd Energi Norge, Kjell Jansson, vd Svensk Energi, Juha Naukkarinen, vd Finsk Energiindustri.

NyTeknik: 23.01.15.