23. jan, 2015

Norge frykter EU vil samordne gasskjøp

www.ge.no

- EU-kommisjonen og Canete har fått i oppdrag å arbeide videre med planer om en energiunion innenfor EU. Det vil gi en mer samordnet energipolitikk i Unionen.

NTB/Gudbrandsdal Energi: 21.01.15.