16. okt, 2014

Är det möjligt att de svenska nivåerna blir EU-politik?

www.svd.se

På Europeiska rådets toppmöte den 23–24 oktober ska EU besluta om klimatpolitiska mål för 2030. EU-kommissionen föreslog i våras att utsläppen av växthusgaser ska minskas med 40 procent, att 27 procent av energin ska vara förnybar samt att EU:s ambitioner om energieffektivisering ska ses över.

SVD 16.10.14.