2. des, 2015

Åmot KS: Saksframlegg - PS 15/91 - PS 15/92 - PS 15/93

(Gjør et nytt forsøk med å legge inn link til saksframleggene da liken ikke fungerte via normal vei.)

Raskiftet: Åmot kommune snart klare til å avgi sine høringsuttalelser til NVE. 9. desember står 3 viktige saker på sakskartet til Åmot kommunestyre:

PS 15/91 - Høringsuttalelse til NVE - planendringssøknad for Raskiftet Vindkraftverk - Åmot kommune (s. 238-280)
PS 15/92 - Høringsuttalelse Åmot kommune - MTA og Detaljplan - Raskiftet Vindkraftverk - NVE (s. 281-471)
PS 15/93 - Dispensasjon fra kommunedelplan for Osen-området for justering av plangrense for konsesjonsområdet for Raskiftet Vindkraftverk - Austri Raskiftet DA (s. 472-485)

Alle vedlegg med store illustrasjoner følger saksframleggene. Anbefales!

http://82.147.50.132/Amot/Dmb/ShowDmbDocument?mId=776&documentTypeId=MI 

 

Åmot kommune har gjort en solid jobb med detalj- og MTA-planen, men ser dessverre ikke at planendringen medfører store naturinngrep. Vi har en jobb å gjøre…

Vil også bemerke at kulturminnerapporten burde vært lagt ved saken. Austri Vind prøver å gi inntrykk av at kulturminneundersøkelsene 16. juni til 3. juli inkluderer området det søkes dispensasjon for. Det medfører ikke riktighet jf. rapporten.