2. des, 2015

For alle uten en stemme

www.sabima.no


Regjeringen har varslet at det i løpet av 2015 kommer en stortingsmelding om en norsk handlingsplan for naturmangfold. Det er 15 år siden forrige handlingsplan, og denne stortingsmeldinga danner grunnlaget for vår framtid.

Handlingsplanen for naturmangfold, som den kommende stortingsmeldinga handler om, skal utgjøre en helhetlig oversikt over Norges arbeid med naturmangfold og identifisere hvor det er størst behov for innsats framover. Heldigvis har miljøorganisasjonene levert gode høringsinnspill. Hvor er fag- og forskningsmiljøene?

Stortingsmeldinga legger føringer for Norges naturpolitikk de neste 10 til 20 årene. Politikken som utformes nå bestemmer om vi raserer eller prøver å bevare Norges naturmangfold. Den viktigste grunnen til at arter dør ut er at de mister levestedet sitt på grunn av arealendringer. Når vi bygger veier gjennom våtmarker, gjødsler tidligere ugjødsla blomsterenger eller flatehogger skog taper vi biomangfold.

Sabima: 10.11.15.