19. sep, 2015

Gjøvik: Om politisk hestehandel

www.oa.no

- SV gikk til valg den gangen på å demokratisere Gjøvik. Ap hadde hatt litt over 50 prosent av stemmene ved alle tidligere valg, men tok 100 prosent av alle politiske lederverv. Det var vi lei av, og vi var lei av maktarrogansen og det faktum at politikk ble vedtatt i de lukkede rom. SV lovet derfor å dele de politiske ledervervene demokratisk mellom partiene etter politisk oppslutning, og revitalisere kommunestyret som politisk beslutningsorgan, dersom vi kom på vippen.

Og på vippen kom vi til gagns. I møter med Ap-ledelsen dikterte SV faktisk hvordan verv skulle fordeles mellom partiene. Både Sp, H, V og KrF ble tilgodesett med leder- og nestlederverv i råd og utvalg. Grasrotlista fikk plass i formannskapet. Vi stilte som betingelse at denne demokratiske modellen ble godtatt av Ap for at vi kunne støtte Tore Hagebakken som ordfører. Vi kom til enighet, Hagebakken ble ordfører og Gunnar Bergstad fra SV varaordfører. Det at Ap mistet varaordføreren var også historisk.

OA: 18.09.15.