7. mai, 2016

Redusert utbytte vil ramme offentlige budsjetter i innlandet

 

LILLEHAMMER: Redusert utbytte fra kraftsektoren vil avgjort ramme mange kommunebudsjett og fylkeskommunale budsjett.

– Gausdal har vært informert om og er klar over utfordringene som kraftbransjen som sådan står overfor, og som utfordrer Eidsivas evne til å fortsette med nåværende ordning knyttet til garantert minimumsutbytte til eierne, sier økonomisjef Marit Bråten Homb i Gausdal kommune.

            I inneværende økonomiplan for 2016–2019 er forholdet likevel ikke tatt høyde for, da kommunen har forholdt seg til gjeldende avtale.

            – Dette blir et tema som både administrasjonen og de folkevalgte må ta stilling til i tilknytning til budsjettering av utbytte for kommende budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2019, sier hun.

            Bråten Homb sier at det per nå ikke foreligger anslått nivå på framtidig utbytte fra selskapets side, og at det derfor er vanskelig å si hvordan dette vil påvirke kommunens tjenestetilbud.

            – Enkelt sagt kan en si at et redusert utbytte i størrelsesorden 1 mill. kr vil medføre 1,5-2 færre stillinger i kommunens tjenester. Med de utfordringer som framgår av kommunens strategiplan 2016–2019 er det ingen tvil om at en vesentlig reduksjon av utbyttet fra kraftsektoren vil gi negative ringvirkninger, sier hun.

            Gausdal forvalter sitt eierskap i Eidsiva sammen med Lillehammer gjennom LGE Holding AS som eier 16,5 prosent av selskapet. Redusert utbytte vil ramme offentlige budsjetter i innlandet VIL SVI: Marit Bråthen Homb sier lavere utbytte vil merkes.

GD: 06.05.2016.