5. mai, 2016

Vedr. registrering av automatisk fredete kulturminner – Kjølberget

www.vaaler-he.kommune.no


Det er påvist i alt 34 kulturminner, 33 kullgroper og ett jernframstillingsanlegg, i tiltaksområdene med nærområder. Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 er dermed oppfylt.

Dersom tiltak kommer i konflikt med fredete kulturminner, må dette avklares gjennom søknad om dispensasjon etter kulturminneloven § 8, første ledd.

Hedmark fylkeskommune: 18.04.2016.