4. mai, 2016

Gratulerer Åmot kommune med live-sendinger av kommunestyremøtene

amot.kommunetv.no


En gledens dag for lokaldemokratiet i Åmot!

Tiltaket skal skape større åpenhet og engasjement rundt de politiske beslutningsprosessene. Systemet som brukes til sendingen er 100 % brukerstyrt. Det vil si at publikum selv velger hvilket kamera de ønsker å se på. Kameraene som er tilgjengelige er ved podiet/talerstol, i salen og ved projektor. Kommunestyremøtene blir gjort tilgjengelig for ettertiden slik at man kan se møtene også etter at de er blitt avholdt.

3. mai var første ordinære sending som er mulig å hente fram fra arkivet (trykk på kommunestyre) når opptaket er lagt ut.

Av sakene som ble behandlet, var blant annet Aksjonæravtalen med Eidsiva.

Program:
17:00 – 17:30 Orientering fra Eidsiva
17:30 – 18:00 Presentasjon av systemet KF delegeringsreglement
18:00 – 18:20 Orientering om Enøkprosjektet
18:20 – 22:00 Behandling av ordinære saker