4. mai, 2016

Eidsiva: Sakslista til Eiermøtet 12. mai

 

Eidsiva: Eiermøtet 12. mai
 
Eidsiva har innkalt til eiermøte i forkant av ordinær generalforsamling for Eidsiva Energi AS.
 
Eiermøtets første del (kl. 13.30 – 14.30) vil kun omfatte eiere.
Under møtets andre del (kl 14.30 – 15.30) vil selskapets styre og administrasjon være til stede.
 
Til behandling på møtets andre del foreligger følgende saker:
 
1. Dialog om rullerende utbytteplan de nærmeste årene
2. Orienteringer fra konsernsjef
 
• Salg av aksjer i Moelven Industrier ASA
• Vindprosjekt og øvrig investeringsportefølje
• Resultatforbedringsprosjekt 2018
• Etablering av eksternt entreprenørselskap
 
Til sak 1. har administrasjonen utarbeidet et saksunderlag som kan sendes ut slik at eierne kan være forberedt på problemstillingen.