7. apr, 2016

Lien vil ha oppgjør med energisubsidiene

www.tu.no


Energimeldingen like om hjørnet. Ett av temaene er kraftsubsidier. Statsråd Lien vurderer å droppe el-sertifikatene. Bra! Da må vindkraftprosjekter som realiseres etter 2021 stå på egne bein.

TU: 07.04.2016.

Artikkel av: NTB, 7. april 2016 - 10:26

Den nye energimeldingen vil «straks» bli oversendt til Stortinget, sa Lien på Energi Norges vinterkonferanse i København torsdag.

– Den er like rundt hjørnet, sa han.

I meldingen forsøker regjeringen ifølge Lien å balansere utviklingen av et mer klimavennlig energisystem med behovet for lønnsomme arbeidsplasser og en sikker energiforsyning.

– Det bør ikke være noen hemmelighet eller overraskelse med en blåblå regjering at fokuset på markedsbaserte løsninger kommer til å være framtredende i denne meldingen, sa han.

På sikt betyr det at markedet må bygge på lønnsomhet og ikke subsidier, understreket han.

Ifølge Lien har den norsksvenske ordningen med grønne elsertifikater skapt større utfordringer enn man først så for seg.

– Vi har sett at subsidieordninger i det nordiske og europeiske markedet på mange måter har vært avgjørende for investeringer i ny produksjon, sa Lien.

– Men samtidig har det skapt en markedsubalanse som har gjort det krevende å finne lønnsomhet i investeringer i ny produksjonskapasitet, også i noen av markedene som fortsatt har et betydelig subsidienivå.