22. mar, 2016

VINDKRAFT: Flygverksamheten störs / Fyra mils radie

www.svt.se


Om några år kan nästan alla vindkraftverk vara borta i Östergötland om Försvarsmakten får sin vilja igenom.

Idag finns närmare 150 vindkraftverk i Östergötland. Nästan alla av dem är nu hotade av Försvarsmaktens förbud runt flygbasen Malmen utanför Linköping. Det betyder att inga nya vindkraftverk över 20 meters höjd kan etablera sig inom fyra mils radie. Vid en arrangerad vindkraftsdag för några veckor sen, förklararades också att man inte kommer godkänna att gamla vindkraftverk inom området byts ut mot nya och effektivare.

SVT nyheter: 16.03.16.