19. mar, 2016

275 av 429 kommuner klarte bedre resultat i 2015

 

Kommune-Norge opplevde en klar resultatforbedring fra 2014 til 2015, viser de ferske Kostra-tallene.

For hele kommunesektoren endte driftsmarginen på 2,7 prosent, ifølge Kostra-tallene som ble publisert 15. mars.

En sammenstilling Kommunal Rapport har gjort viser at 275 av kommunene endte på en bedre margin i 2015 enn året før, mens 123 kommuner er dårligere. 6 kommuner har samme over- eller underskudd. 25 kommuner sendte ikke inn sine tall innen SSBs frist, som var 5. mars.

Skatteinngang

Dermed bekrefter Kostra-tallene inntrykket mange allerede hadde, nemlig at 2015 ble et godt år for landets kommuner.

- Det er positivt at resultatet ble på 2,7 prosent, men det er ikke overraskende blant annet med tanke på den gode skatteinngangen i andre halvår 2015, sier fagsjef Rune Bye i KS til Kommunal Rapport.

Han har et klart råd til kommuner som nå har bedret sine resultater:

- Det er viktig at kommuner og fylkeskommuner nå bruker det gode resultatet til å bygge opp buffere med tanke på den usikkerheten som nå er i norsk økonomi, sier Bye.

Resultatene for kommunene samlet

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser en kommunes årsresultat. Tallene svinger mye fra år til år. Teknisk beregningsutvalg anbefaler et resultat på minst 1,75 prosent.

 

Kommune      2014    2015    endring (i prosentpoeng)

Trysil               4          1,9       -2,1      (dårligere margin)

Åmot               1,7       2,7       1         

Våler               1,9…(ikke levert sine tall innen SSB-fristen 5. mars)

Elverum          -2,5      1,7       4,2

Engerdal         7,9       4,9       -3         (dårligere margin)

 

Slik endte kommunesektoren samlet: 

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015

  0,4       3,2       2,6       2,5       3,2       2,8       1,3       2,7

 

KommunalRapport: 15. mars 2016.

http://kommunal-rapport.no/2016/03/275-kommuner-klarte-bedre-resultat-i-2015