16. mar, 2016

NGU: Vindkraft krever masseproduksjon av metaller

www.ngu.no


- Forsker Håvard Gautneb tror at det er mange som ikke er klar over hvor mye mineralressurser som faktisk må utvinnes før man kan ta i bruk ny grønn teknologi, som vindkraft og elbiler.

Fosen-turbinene (totalhøyde ca. 145 meter):

Hver enkelt vindturbin trenger i gjennomsnitt 475 tonn stål, 36 tonn kobber, 2,6 tonn bly, 1,3 tonn aluminium, 400 kilo nikkel, 400 kilo neodym og 80 kilo dysprosium.

Har dere sett et miljøregnskap for denne utvinningen? Kan bli mange gruve-kamper i framtida!

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU): 24.02.16.