13. mar, 2016

Tilrettelegging og lokal verdiskaping

 

Snefrid Reutz-Håkenstad, styreleder La Raskiftet Leve

I Østlendingen 4. mars redegjør samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) for en rekke næringslivstiltak som skal få flere folk i arbeid, deriblant flere byggetillatelser til vann- og vindkraftprosjekter. Tiltakene kommer på toppen av regjeringens omstillingsarbeid som har vært i gang de siste 28 månedene. Hvordan flere vindkraftkonsesjoner skal kunne bidra til økt sysselsetting, når flertallet av tildelte konsesjoner ikke er realisert, skal jeg la ligge. Neppe tilfeldig at konsesjonærene har konkludert med at byggeprosjektene medfører for stor risiko i dagens uforutsigbare kraftmarked. Kraftnæringa er i en brytningstid der kraftselskapene sliter med å opprettholde konkurranseevnen. Det ligger an til massedød i strømbransjen.

            «Tiltakspakka på 4 milliarder» har vist seg å være en bløff, skriver stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) i sin kommentar i Oppland Arbeiderblad 10. mars. Han etterlyser målrettet innsats med øremerkede tiltakspenger. Mener Høyre og FrP er mer opptatt av innpakningspapiret og sløyfa enn tiltakspakkas innhold, og viser til hvordan de rød-grønne utformet sine tiltakspakker under finanskrisa i 2009. I følge Pollestad vil Senterpartiet bruke politikken til å skape mer aktivitet gjennom målretta tiltak.

            Jfr. nettsida til Austri Vind representerer vindkraftverk stor lokal verdiskaping med betydelige ringvirkninger i form av lokalt tjenestekjøp i anleggsfasen m.m.. Forutsatt at lokalt næringsliv er klar for oppgavene! Er de det? Siden Trysil og Åmot kommuner styres av hver sin Senterparti-ordfører, ønsker jeg svar på hvilke målrettede tiltak kommunene har igangsatt for å heve kompetansen og tilrettelegge for størst mulig lokal aktivitet og verdiskaping, dersom eierne beslutter at Raskiftet vindkraftverk skal bygges. (Investeringsbeslutning medio mai.) Viser i den anledning til punkt 1 og 2, nedfelt i vertskommuneavtalen mellom Austri Vind og Trysil og Åmot kommuner, som er juridisk bindende. Jeg etterlyser informasjon, dialog og engasjement fra kommunenes side. Politikernes oppgave er å tilrettelegge for næringsutvikling som fordrer samarbeid – et ansvar kommunene ikke kan pålegge grendeutvalgene. 

Østlendingen: 12.03.16.