10. mar, 2016

Ola Børke ute av Norweas styre

 

Norwea avholdt sitt årsmøte 3. mars.

Peter Aall Simonsen, fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, ble gjenvalgt som styreleder.

Det nye styret i Norwea:

 1. Peter Aall Simonsen (styreleder) – Simonsen Vogt Wiig
 2. Lisa M. Ekstrand - Vestas
 3. Harald Dirdal - Havgul
 4. Per Ove Skorpen - Rambøll
 5. Olav Rommetveit – Zephyr
 6. Monica Mundal- Vestavind
 7. Tore Tomter - Siemens
 8. Egon Leonhardsen – Arctic Wind
 9. Tormod Eggan – TrønderEnergi Kraft
 10.  Mette Kristine Kanestrøm - Lyse
 11. Kristian Holm– Kongsberg (Første varamedlem)
 12. Jon Rabben - Wikborg Rein (Andre varamedlem)

 Styret skal jobbe videre med:

1) tilrettelegging av dagens sertifikatmarked (det korte aspektet)

2) rammer for marked post 2020 (det lange aspektet)