10. mar, 2016

Markedet er underpriset

 

Kraftprisene har falt betydelig de siste årene, og spotprisen var i 2015 den laveste siden 2000. Etter fem år på rad med fallende kraftpriser, er markedene nå karakterisert av usikkerhet.

Slik innleder Thema Consulting sin siste analyse av det nordiske kraftmarkedet. En av hovedkonklusjonene lyder:

– Forward-prisene er for tiden under det vi anser som korrekt fundamentalt sett.

Framtidsprisene på mellomlang sikt har i løpet av de siste to årene falt mer enn det som kan forklares med prisene på brensel og CO2-kvoter. Utviklingen har reist spørsmålet om hvorvidt marginalkostnaden for kull på kort sikt har tapt sin rolle som et prisanker i det nordiske kraft-markedet.

– Dagens situasjon er ikke bærekraftig, sier seniorkonsulent Marius Holm Rennesund i Thema.

– Vi ser flere kullkraftverk som blir faset ut, og kjernekraft slåss med høyere skatt og sikkerhetskrav. Over tid vil vi derfor se en strammere balanse hvis prisene ikke kommer seg, legger han til.

Like fullt, noterer Thema, på kort sikt er trusselen om økonomisk resesjon globalt og enda lavere kraftpriser reell.

Europower: 09.03.16.