9. mar, 2016

SSVAB vill bygga högre vindkraftverk

www.allehanda.se


Vil bygge 220 meter høye vindturbiner!

– Om vi inte får bygga de högre verken finns det ingen ekonomi i satsningen, säger Urban Blom, vd för Statkraft SCA Vind AB.

Urban Blom medger att man som läget ser ut i dag, med de låga elpriserna och nuvarande förväntningar på den framtida energimarknaden, aldrig skulle ha fattat investeringsbeslut för den vindkraftverk man redan byggt.

I Norge er det ingen høydebegrensning på vindturbiner.

Allehanda: 05.03.16.

Forskning har vist at risikoen for fugl øker med økt turbinhøyde. Hvis Austri gjør alvor av å bygge høyere vindturbiner på Raskiftet, vil det få betydning for fuglene. I motsetning til NVEs konklusjon: Liten betydning.