1. mar, 2016

Eidsiva: 207 millioner i overskudd i 2015

 

Pressemelding 29. februar 2016:

Til tross for lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger oppnådde Eidsiva et resultat etter skatt på 207 millioner kroner i 2015.

- Resultatet for 2015 er tilfredsstillende tatt i betraktning at vi har lagt bak oss et år med lave kraftpriser og et redusert produksjonsvolum. Det blir likevel viktig at vi fremover har fullt fokus på å ytterligere styrke Eidsivas lønnsomhet, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Kraftprisen i prisområdet NO1 har i 2015 vært 17,7 øre/kWh i gjennomsnitt. Tilsvarende var det 22,9 øre/kWh i 2014. Produksjonsvolumet på 3,6 TWh er høyere enn normalproduksjonen, men 140 GWh lavere enn i 2014.

Nedjusterer verdiene
Konsernets finanskostnader er på samme nivå som i 2014, mens skattekostnaden er betydelig lavere som følge av lavere selskapsskatt. Det skattemessige resultatet er lavere, framtidig skatteprosent er redusert og grunnrenteskatten som beregnes for hvert produksjonsanlegg i Eidsiva Vannkraft, og som avhenger av kraftprisen, er lavere som følge av reduserte kraftpriser.


Eidsivas 2015-resultat påvirkes av at Eidsiva har gjennomført nedskrivninger av konsernets verdier med 140 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak lave kraftpriser.

Investert for en milliard kroner
Investeringene i 2015 utgjør i overkant av en milliard kroner. Av investeringene er 358 millioner kroner knyttet til nettvirksomheten, 221 millioner kroner til Eidsiva Vannkraft, 192 millioner kroner til Eidsiva Bioenergi, 140 millioner kroner til bredbånds infrastruktur og 106 millioner til Eidsiva bredbånd.


- Vi har investert for å sikre bedre forsyningssikkerhet, mer fornybar energi og i tillegg bygge ut bredbåndstjenester til enda flere i regionen, sier Andresen.

Kontaktperson:
Økonomi- og finansdirektør Leif Henning Asla, Eidsiva Energi, tlf. 959 81 373.