1. mar, 2016

Eidsiva: Kvartalsrapport - 4. kvartal 2015

www.eidsivaenergi.no


- Konsernet økte sin andel i vindkraftselskapet Austri Raskiftet DA fra 50 % til 62,5 %
prosent i andre kvartal. Konsernet har ikke kontroll i selskapet, og det forventes at
eierandelen vil bli redusert. Selskapet er derfor klassifisert som et tilknyttet selskap i
konsernregnskapet.