24. feb, 2016

Solberg: Norge er løsning på en stor utfordring i Europa

www.nrk.no


Nedbygging av norsk natur er politikernes løsning på Europas store utfordringer! Det er ikke måte på hvor stor internasjonal betydning vindkraftutbyggingen i Trøndelag vil få.

I 2015, som var et år med gjennomgående gode vindforhold over hele landet, produserte Norge vindkraft tilsvarende 1,7 prosent av Norges totale elektrisitetsproduksjon. Særskilt gode vindforhold på Raggovidda trakk opp gjennomsnittet for landets 373 vindturbiner. Når Fosen-prosjektene er realiserte, antas 278 nye turbiner å produsere litt i overkant av dagens vindkraftproduksjon. I et normalår, eller dårlig vind-år, vil turbinene levere betydelig mindre kraft.

Skal denne lille prosentandelen kraft redde Europa? Eller skal norsk natur invaderes av vindturbiner som på sikt skal erstatte den norske vannkraftforsyninga 100 prosent?

Politikerne har ikke snøring på hva de har satt i gang!

NRK Trøndelag: 23.02.16.