23. feb, 2016

VINDKRAFTUTBYGGING PÅ FOSEN: – Svært skuffende

naturvernforbundet.no


– Store mengder verdifull natur som i dag er uten inngrep, vil nå gå tapt. Det dreier seg om halvparten av den urørte kystnaturen som er igjen i Sør-Trøndelag. Verna vassdrag og trua fuglearter vil bli berørt. Det samme gjelder et viktig sørsamisk reindriftsområde, understreker Steinar Nygaard, leder i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, – Det er trist at Statkraft med hjelp fra utenlandske selskap nå skal ødelegge verdifull, norsk natur.

Naturvernforbundet: 23.02.16.