18. feb, 2016

Frykter pris-sjokk

www.glomdalen.no


Ordførere og opposisjon reagerer på forslaget til ny energilov.

Begrunnelsen for lovforslaget er å hindre kryss-subsidiering av nettvirksomheten i tillegg til at nettselskapene skal bygge opp finansiell styrke til å ta i bruk ny teknologi og investere i strømnettet.

– Regjeringen vil ha en organisering av kraftsystemet som sikrer nødvendige investeringer og samtidig gir lavest mulige kostnader for folk flest, industri og annet næringsliv. Det oppnår vi best ved å skille nettselskapenes monopolvirksomhet fra annen virksomhet og hindre uheldig sammenblanding, legger Tord Lien til.

- Jeg vil minne om at nettbransjen står overfor investeringer i nytt strømnett og vedlikehold de neste 10 år på over 100 milliarder kroner. For å sørge for trygg og sikker forsyning av strøm til husstander og næringsliv, trenger vi robuste og handlekraftige nettselskap som er i stand til å drive og bygge nett på en effektiv og bærekraftig måte til lavest mulig pris.

Glåmdalen 17. februar 2016.