14. feb, 2016

Rettmessig klageinstans eller part i saken? Husk ny klagefrist!

 

HUSK KLAGEFRISTEN 26. februar 2016 om du ønsker å påklage godkjent MTA-plan samt NVEs konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for Raskiftet vindkraftverk.

Info og link til pdf-filer av aktuelle dokumenter finner du i toppmenyen under "NY KLAGEFRIST 26.02.", eller ved å følge denne direktelinken: http://www.laraskiftetleve.com/420041416

Din innsats gjør en forskjell! TAKK for at du sprer nyheten.