13. feb, 2016

Befaring i anledning GLBs søknad om overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen

 

NVE viser til GLBs reviderte søknad av 30.9.2015 om overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen i e-post til berørte kommuner, datert 4. februar 2016. Og skriver:

«NVE planlegger å gjennomføre en befaring av områdene som blir berørt av de omsøkte tiltakene. Datoen for befaring er satt til onsdag 8. juni 2016. Vi regner med at befaringen vil ta hele dagen. Det er ikke nødvendig å melde seg på allerede. NVE vil sende ut en e-post med foreløpig program og mulighet for påmelding litt nærmere befaringsdatoen.»

Da er det bare å sette av datoen hvis du ønsker å delta på befaringen.