26. jan, 2016

Kjære La Skogen Leve og hele Nord-Odals befolkning!

 

Politikerne gikk på limpinnen, og der sitter de godt. Ufattelig at kommunestyret lot seg lokke av forventninger til avbøtende tiltak som først kan realiseres hvis NVE godkjenner planene. På bakgrunn av konsesjonsvilkår 27 tviler jeg på at så vil skje:

«Det skal tas hensyn til prosjektøkonomien og tiltakene bør være i størrelsesorden med tiltak som er gjennomført ved bygging av vindkraftverk i områder med relativt lik bruk til friluftsliv.»

Og som det står i avtalen:

4.5 Endelig konkretisering av tiltak – disponering av midler

Tiltak som nevnt under punkt 4.1 (evt. 4.2) skal i alle tilfelle være i samsvar med eventuelle vilkår som settes av myndighetene i forbindelse med konsesjonsbehandlingen.

Det gjenstår mange avklaringer før spaden kan settes i jorda. Derfor: Tørk tårene og fortsett kampen når dere har fått igjen pusten. Ta aktiv del i detaljplanprosessen. Forutsetningen for at Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk kan bygges, er at vilkårene oppfylles.

Takk for det viktige engasjementet dere utviser. En trist dag for Nord-Odal og nabokommunene.

 

Naturvennlig hilsen fra Snefrid Reutz-Håkenstad, styreleder i La Raskiftet Leve

 

Avisa Glåmdalen etter kommunestyrevedtaket:

http://www.glomdalen.no/vindkraft/nyheter/nord-odal/nord-odal-sier-ja-til-vindmoller/s/5-19-150743