24. jan, 2016

E.ON og Sand IF

 

Har med stor interesse fulgt med på alle meningsytringer som florerer i media om vindmøllesaken i Nord-Odal. I forbindelse med at store deler av løypenettet til Sand IF blir berørt av de planlagte utbyggingene, har Sand IF satt ned en arbeidsgruppe som har hatt i oppdrag å vurdere konsekvensene av tiltakene.

Arbeidsgruppa har hatt flere møter og samtaler med E.ON om kompensasjon for tapt løypenett dersom utbyggingen blir en realitet. Sand IF har kjørt løyper i dette område i 25 år, og nettet omfatter rundt 50 km med oppkjørte løyper. Det har vært viktig for oss å være i forkant av prosessen. Vi har konsultert NSF (Norges Skiforbund) for å få vurdert hvilke muligheter vi har til et nytt anlegg i nærområdet til utbyggingsområdet.

På bakgrunn av det har vi fått utarbeidet en foreløpig plan for et nytt skianlegg som ivaretar de fleste funksjoner inklusive nærmiljøanlegg. Med bakgrunn i fremlagte skisser og gjennom samtaler med E.ON, har de kommet med et tilbud på 8 millioner kroner som tilskudd til et nytt anlegg. Vi er ikke ferdig med forhandlingene enda, det gjelder adkomstveg vedrørende drift og vedlikehold samt tilknytning til E.ON s strømnett.

Vedrørende strøm til et nytt lysanlegg har E.ON bekreftet at de kan bidra til dette.

Sand IF, ved arbeidsgruppa, finner det riktig å informere om at det er Sand IF som har fremforhandlet de foreløpige avtaler vedrørende nytt skianlegg og tilskuddet som er fremkommet i saken.

Odd Jarle Berger, leder i arbeidsgruppa

Glåmdalen: 22.01.16.