24. jan, 2016

Vindmøller: Rådmann mot sitt eget styre

 

Rådmannen i Nord Odal har på tross av nei i kommunestyret i 2013, ufortrødent jobbet videre med å få til en avtale om vindmøllepark i kommunen.

Hvordan er dette mulig? I en privat bedrift der en leder jobber mot styrets vedtak, ville vel dette fått alvorlige konsekvenser for vedkommende. Man kan spørre om det er administrasjonen eller de folkevalgte som styrer kommunen?

Ved å si ja til vindmøller vil naturarven til fremtidige generasjoner bli ødelagt for alltid. Naturmangfold og rekreasjonsområder som gir livskvalitet for nåværende og fremtidige generasjoner forsvinner. Har administrasjonen og de folkevalgte som ønsker ny avstemming om vindmøllene satt seg inn i hva en eventuell utbygging vil medføre av rasering av naturen i vestre Sand? Nord-Odal er blant de få kommuner i landet med store områder uberørt natur – la oss beholde det slik, og ikke raser disse områdene med en unyttig vindmøllepark.

Hvordan er det mulig å si ja til noe man ikke vet hvordan blir? Ikke er størrelse på vindmøllene bestemt, ikke er adkomstveier bestemt, ikke er det bestemt hvor et masseuttak til byggingen skal foregå, og så videre. Det er vel heller ikke 100 prosent bestemt hvor vindmøllene skal plasseres. Det er i det hele tatt mye som er usikkert i denne saken uten at det bekymrer politikerne i kommunen.

Grunnlovens nye paragraf 12, 3. ledd sier at borgere har rett til å bli opplyst om virkningen av planlagte inngrep i naturen. I henhold til Naturmangfoldloven er vel ingen av disse kravene oppfylt av utbygger.

La oss beholde bygda vår slik den har vært i utallige generasjoner!

Tor Arne Voll

Glåmdalen: 22.01.16.