23. jan, 2016

Foto: Vindkraft og virkelighet 1

Virkelighetens vindkraftanlegg er arealkrevende uansett hvor mye lobbyister, utbyggere og konsekvensutredere prøver å pynte på tallene! Økes turbinhøyden, økes arealinngrepene.

Utsnitt av Svevind ABs Skogberget vindkraftverk (ved Piteå) med bl.a. snittverdier for oppstillingsplasser, veibredder og veitrasebredder. Ortofoto: www.lantmäteriet.se