19. jan, 2016

Eidsiva Nett advarer: Farlig lav ledning-høyde

 

Snøværet den siste tiden har ført til at det har festet seg mye snø til noen av Eidsivas kraftledninger. Den ekstra vekten gjør at linjene siger ned, og kan få farlig lav høyde over terrenget.

Mange skispor går under eller i nærheten av Eidsivas strømnett.

– Vi oppfordrer alle til å holde god avstand til strømnettet, og informere barn og unge spesielt om faren ved å være i nærheten av slike anlegg. Kraftledningene må overhodet ikke berøres, verken med hender eller skistaver. Det er livsfarlig å være nær eller berøre kraftledninger eller vegetasjon som er i kontakt med ledningene. Folk må holde god avstand til både lave kraftledninger og vegetasjon, advarer Arne Arnesen, fagleder sikkerhet i Eidsiva Nett.

– Vi oppfordrer alle som ferdes ute i naturen og i nærheten av vårt linjenett om å melde fra hvis de observerer ledninger i ekstremt lav høyde over bakken, eller oppdager andre unormale forhold, sier Arnesen.

 Østlendingen: 19.01.16.