17. jan, 2016

Åmot kommune søker om 200.000 i tilskudd fra Austri

 

Østlendingen 16.01.2016:

Enhetsleder for plan, byggesak og geodata i Åmot kommune, Kristoffer Låg, søker på vegne av Åmot kommune Austri Raskiftet DA om 200.000 kroner for å dekke merkostnader til saksbehandling og innleie/kjøp av tjenester, i forbindelse med vindkraftutbyggingen på Raskiftet. «Da det ennå finnes flere forhold i prosjektet hvor det fortsatt er uavklarte detaljer, som for eksempel i forbindelse med skiløypetraseer, må det påregnes at kommunen også måtte frigjøre en god del kapasitet for å gi svar i videre avklaringer, saksbehandling (…) og nødvendig møtevirksomhet i 2016», heter det i brevet fra Åmot kommune.