15. jan, 2016

Stengt kjernekraft kan gi 30 kr/kWh

 

Dersom all svensk kjernekraft skulle bli koblet ut i morgen, ville det for første gang i historien måtte innføres roterende utkobling omfattende samtlige strømkunder, sier generaldirektør Mikael Odenberg i Svenska Kraftnät

Stengt kjernekraft kan gi 30 kr/kWh

Strømprisene stiger kraftig i sprengkulden, og kommer i enkelte timer og prisområder opp i over 1,40 kroner per kilowattime. Men om alle svenske kjernekraftverk skulle tas ut av drift, kan prisen eksplodere til nærmere 30 kroner/kWh i tilsvarende kulde, skriver Dagens industri.

Mens gjennomsnittlig spotkraftpris for fredag ble 40,42 øre/kWh, var prisen i time 9 oppe i 80,09 øre/kWh for det nordiske kraftmarkedet. I Oslo, midtre og sørlige Sverige, Finland og de baltiske statene var prisen i samme time på 1,45 kroner/MWh.

 

Prischock vid stängd kärnkraft

BLIR DYRT. Om svensk kärnkraft stängs kommer elpriset att stiga ordentligt. 

Elpriset rusar i kylan och når nu över en krona per kilowattimme. Men om kärnkraftsbolagens varningar om framtida stängningar besannas kan priset explodera till närmare 30 kronor med motsvarande väderläge och med risk för kollaps i elsystemet.

Det kalla vädret har fått elbehovet att stiga kraftigt. Och priserna på elbörsen Nord Pool Spot, där kraftbolag och andra stora aktörer handlar, har skjutit i höjden sedan kylan slog till.

Medan det genomsnittliga spotpriset blev 39 öre per kilowattimme för fredagen så är priset i prisområdena för både mellersta och södra Sverige de dyraste timmarna 1 krona och 40 öre/kWh. Det är runt sex gånger så högt som fjolårets snittpris på knappt 21 öre.

Men enligt experter Di talat med är den nuvarande elprisrusningen mycket blygsam jämfört med den extrema prischock som hotar om Sverige skulle stå utan kärnkraft.

Kärnkraftsbolagen har varnat för att hela den svenska kärnkraften riskerar förtida stängning om inte kärnkraftsskatten slopas.

”Redan mindre störningar i kärnkraften får stort genomslag med nuvarande ansträngda läge. Och om vi skulle stått helt utan kärnkraft med motsvarande kyla blir det sannolikt otroligt höga priser och dessutom svåröverskådliga konsekvenser för elförsörjningen”, säger Christian Holtz, elexpert på det börsnoterade konsultföretaget Sweco.

Hur höga skulle då priserna kunna bli om kärnkraftsbolagens varningar om nedsläckning av reaktorerna blir verklighet?
”Risken är att
 elpriset skulle nå det takpris på 3.000 euro per megawattimme som finns på elmarknaden”, säger Christian Holtz.

”Det motsvarar nästan 30 kronor per kilowattimme, eller runt hundra gånger högre än dagens systempris på nordiska elbörsen.”

Enligt Svenska Kraftnät, som ansvarar för det svenska elsystemet, skulle dessutom Sveriges elförsörjning riskera att kollapsa.

”Om vi i morgon skulle vara helt utan kärnkraft skulle vi inte klara försörjningen. Den yttersta åtgärden är då att vidta roterande bortkoppling av elkunderna för första gången i historien. Det är ett väldigt grovt verktyg där exempelvis samhällsviktiga verksamheter inte kan undantas eller prioriteras”, säger generaldirektören Mikael Odenberg.

Dagens Industri: 15.01.16.