15. jan, 2016

Vattenfall vurderer å investere i norsk vindkraft

Europower 15. januar 2016 

Vattenfall vil bygge vindkraft i Norge

Vattenfall vurder å investere i konkrete vindkraftprosjekt i Norge. De går etter de mest lønnsomme prosjektene som allerede har fått konsesjon.

På Montels elsertifikatkonferanse i går redegjorde Erik Grönlund for Vattenfalls vindkraftsatsing. Grönlund er sjef for Vattenfalls vindkraftutvikling i Sverige.

– Vattenfall kommer i løpet av de neste fem årene til å investere 50 milliarder kroner i fornybar energi, og det vil i all hovedsak være vindkraft. Vi satser på å bygge mellom 400-600 MW per år. Både i de markedene vi er i dag, men vi kikker også på nye markeder. Både til lands og havs, vi går etter de beste investeringene, og det skal være lønnsomt, fortalte han.

Konkrete norske prosjekter

På spørsmål fra Europower om nye markeder også betyr Norge, svarer han bekreftende.

– Ja, vi ser på mulighetene til å investere i Norge. Vi har ikke vindkraft i Norge i dag, men vi undersøker hvilke muligheter som fins. Det er ikke tatt noen avgjørelser, men vi ser på konkrete prosjekter som kan bygges før 2020, sier han.

– Norske vindkraft-aktører hevder ofte at det er bedre rammebetingelser for vindkraft i Sverige. Hva sier du til det?

– Det finnes mange faktorer som spiller inn, og vinden er generelt bedre i Norge enn i Sverige. I Sverige får man derimot ofte bygge høyere turbiner som kompenserer for dårligere vind. Norge er best på noen parameter, mens Sverige er bedre på andre. For oss er det viktig å bygge de beste prosjektene. Hvis vi finner investeringsmuligheter som er bedre i Norge enn i Sverige, så går vi for dem, sier Grönlund.

Ti prosent billigere per år

Han vil ikke røpe hvilke norske prosjekter de vurderer, men sier generelt at Vattenfall kun ser på prosjekter som allerede har fått konsesjon, og at de bør være over 25 MW

– De prosjektene vi ser på er mellom 25 og 150 MW, og vi er i samtale med norske aktører, forteller han.

I innlegget fortalte Grönlund om hvordan Vattenfall vurder teknologiutviklingen som skjer innen vindkraft.

– Den går rasende fort. Det vi synes var kostnadseffektivt for to år siden, blir i dag regnet som dyrt. Kostnadene går ned med rundt 10 prosent i året. Paradokset er at etter man har gjort en investeringsbeslutning, så er teknologiutviklingen en fiende. Utviklingen gjør jo at nyere prosjekt blir enda billigere, sa han.

Vattenfall legger derfor inne inn høyere avkastningskrav i vindkraft enn i andre prosjekt.

– Vi opererer med et avkastningskrav på ni prosent, og det er tøft få gjennom kalkylene, men slik er det jo for alle med dagens lave kraftpriser, sa Grönlund.