15. jan, 2016

Europeiske investeringer i fornybar energi nede på 2006-nivå!

syslagronn.no


Mens pengene strømmer til fornybar energi globalt, faller investeringene i Europa.

På verdensbasis ble det i 2015 investert rekordhøye 329 milliarder dollar i ulike former for fornybar energi.

I Europa har investeringene til fornybar energi falt med 58,5 milliarder dollar fra 2014 til 2015 (18 %). Laveste nivå siden 2006!

Bloomberg New Energy/Sysla Grønn: 14.01.16.