14. jan, 2016

Signal om at Raskiftet realiseres?

www.defo.no


Distriktenes energiforening (DEFO) har hatt en kort prat med adm. dir. Bjarne Slapgard i Gudbrandsdal Energi AS. Samtalen inngår i spalten «En kort prat med».

På spørsmålet om «hvilke utfordringer som står øverst på blokka hos Gudbrandsdal Energi om dagen», svarer Slapgard:

«Vi skal sluttføre konsernetableringen. Dernest står vi overfor utbygging av et vindkraftverk på 110 MW sammen med Eidsiva.»

Kan det trekkes en slutning av direktørens kommentar?

DEFO: 13. desember 2015.