8. jan, 2016

Trysil: Høringssvar- forslag til endring av eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv i verk og bruk

www.regjeringen.no


Konklusjon:

Trysil kommune støtter ikke forslaget til endringer i eiendomsskatteloven som gjelder for verk og bruk.

Brevdato: 18.09.15.