8. jan, 2016

Store inntektsfall for kraftselskapene

www.nrk.no


De langvarig lave strømprisene er i ferd med å få dramatiske konsekvenser for både kraftselskaper og mange kommuner.

Fornybare energiprosjekter blir skrinlagt

Inge Møller i Eidsiva Energi mener de langvarige lave kraftprisene nå er i ferd med også å få negativ betydning for investeringsviljen i fornybar energi her i landet:

– For kraftbransjen i Norge kan det bety at en del gode, fornybare energiprosjekter blir skrinlagt på grunn av de lave strømprisene nå. Det ser jeg veldig alvorlig på.

NRK Hedmark/Oppland: 08.01.16.