8. jan, 2016

Eidsiva nett senker nettleien

www.eidsivaenergi.no


Myndighetene har økt forbruksavgiften på elektrisk kraft med 1,5 øre pluss merverdiavgift, totalt 1,88 øre per kWh.Eidsiva Nett senket nettleien fra nyttår like mye som myndighetene økte sine avgifter, slik at det ikke får konsekvenser for nettkundene.

Eidsiva: 08.01.16.