5. jan, 2016

Nord-Odal: Gjennomgang av eksisterende avtale og utkast til leieavtale

 

Nord-Odal kommune er en av grunneierne som blir berørt av Songkjølen/Engerfjellet vindkraftverk. Kommunens krav/innspill til eksisterende avtale kan være av interesse for grunneiere i Raskiftet om man føler seg overkjørt som grunneier av Austri Vind.

Særlig aktuelt for grunneiere som stiller mye av sin infrastruktur til disposisjon for adkomst til planområdet!