30. des, 2015

Fortsatt uavklart om vindavskrivninger

 

Finansdepartementet drøfter fortsatt nye avskrivningsregler for vindkraft med EFTAs overvåkningsprogram ESA. Energi Norge håper de nye reglene vil bli godkjent i tide, men uttrykker bekymring for usikkerheten som sprer seg blant vindkraftinvestorer som en følge av at prosessen drar ut. 

Ved fremleggingen av statsbudsjettet for 2015  var det klart flertall for å forbedre avskrivningsreglene for vindkraft i Norge. De nye reglene som er vedtatt av Stortinget, kan imidlertid ikke tre i kraft før godkjennelse fra EFTAs overvåkingsorgan ESA foreligger.

Finansdepartement har enda ikke utformet en slik søknad, selv om Stortinget valgte den modellen de mente var enklest å få godkjent. Energi Norge har derfor ved flere anledninger etterlyst fortgang i saken – uten hell.

I forrige uke (uke 48) kom imidlertid Finansdepartementet med en anbefaling til de som ønsker å benytte seg av ordningen om å søke om dette før de setter i gang arbeidet med vindkraftprosjektet.

Denne ekstrarunden forsterker investorenes opplevelse av usikkerhet og politisk risiko. Når Finansdepartementet bringer inn et nytt moment i saken etter fjorten måneders behandlingstid, bidrar det til større usikkerhet. Det er det motsatte av hva fornybarnæringen trenger for å få realisert vindprosjekter i Norge innen sertifikatfristen, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Full forvirring
Det vil være vanskelig for fornybarnæringen å realisere vindkraftprosjekter i Norge innen sertifikatfristen dersom hvert enkelt prosjekt må godkjennes av både norske myndigheter og ESA. Hverken kriteriene, eller hvem som skal godkjenne enkeltprosjekter, er så langt avklart.

– Det har oppstått full forvirring rundt hva den nye søknadsrunden innebærer for aktørene. Dette må myndighetene rydde opp i så fort som mulig, avslutter Hjørnegård.

EnergiNorge: 02.12.15.