24. des, 2015

Kartlegging av praksis og anbefaling til god eierstrategi

www.thema.no


Eierskap, styre og ledelse i norsk energibransje.

Espen Fossum, Partner THEMA Consulting Group