22. des, 2015

Midtfjellet vindkraftverk må ha 300 millioner for å overleve

 

 

Eierne trekker seg ut av Midtfjellet vindpark, mens styret i Fitjar Kraftlag vil investere nye 17 millioner i vindparken.

 

 

Den lave kraftprisen gjør at Midtfjellet vindpark sliter kraftig. Nå prøver de å få ny egenkapital inn og restrukturere selskapet. De vil refinansiere bankgjelden med et nytt og mindre lån, og da er de ute etter 300 millioner kroner i egenkapital. I dag er aksjekapitalen på 60 millioner kroner.

 

 

 

Trekker seg ut

Energiselskapet Buskerud har ikke lenger tro på vindkrafta på Fitjarfjellet, og vil selge sine aksjer. De tre andre nåværende eierne er Fitjar Kraftlag, Østfold Energi Vindkraft og Vardar Boreas. Swedbank Corporate Finance har siden i sommer jobbet med å finne nye investorer. De nåværende eierne har til sammen ikke kapasitet til å sikre fortsatt eierflertall, og Swedbank har nå funnet fram til en annen stor investor.

I et informasjonsskriv fra Fitjar Kraftlag skriver styret at den potensielle investoren er en stor europeisk forvalter med lang investeringshorisont. Daglig leder i Midtfjellet vindpark, Erik Mortensen, sier til avisa at dette er slikt som bare eierne skal uttale seg om, og at det er børssensitivt. Han vil ikke kommentere mer om situasjonen for vindparken i forbindelse med utvidelsen av aksjekapitalen.

Fitjar Kraftlag

Onsdag hadde Fitjar Kraftlag ekstraordinært årsmøte der de orienterte om behovet for å øke egenkapitalen i Midtfjellet vindpark. Eierne i kraftlaget kunne da komme med innspill, men styret hadde alt bestemt seg for å stille opp for vindkraftselskapet. De viste til en fullmakt fra årsmøtet i 2008, som ga dem lov til å låne inntil 65 millioner kroner for å investere i Midtfjellet vindkraft. Fitjar Kraftlag har til nå eid 33,3 prosent av vindmølleselskapet. Nå vil styret investere nye 17 millioner kroner i vindparken, og får 5 prosent eierandel og en styreplass etter egenkapitalutvidelsen. Styreleder i kraftlaget, Agnar Aarskog, sier det å øke investeringene i vindmølleparken er det eneste rette tross i lav kraftpris.

- Vindmøllene står der, og da må vi gjøre det som må til for å holde de i drift. Nå rigger vi selskapet til å kunne drive med overskudd også i disse dager når prisene er lave, sier styreleder. I orienteringen fra Fitjar Kraftlag står det også at kraftlaget vil få en betydelig større utfordring rundt kapital etter investeringen i Midtfjellet.

Motstand

Torbjørn Hovland i Aksjonsgruppa for vern om Fitjarfjellet var på det ekstraordinære årsmøtet, og han er sterkt urolig for skjebnen til Fitjar Kraftlag.

- Jeg er redd vindmølleparken blir en møllestein rundt halsen på Fitjar Kraftlag. Andre norske eiere trekker seg ut mens det nå ser ut til å bli et utenlandsk selskap som baserer seg på pensjoner som tar over. Jeg er glad det ikke er min pensjon de skal spekulere med. Tidligere i høst ble det sagt at de måtte ha minst 50 øre pr. kilowatt for å gå med overskudd. På møte sa de 30 øre skulle være nok. Jeg tviler på at det stemmer, sier Torbjørn Hovland.  

Sunnhordland: 21.12. 2015. Teksten er omsatt til bokmål.