22. des, 2015

NVE har godkjent detaljplanen for Raskiftet vindkraftverk i rekordtempo.

webfileservice.nve.no


Det var den julehøgtida hvis du har tenkt å påklage vedtaket:

Avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI.

NVE: 21.12.15.