21. des, 2015

Raskiftet: Elverum Turforening krever løypemidler som avbøtende tiltak

 

Krav om midler fra avbøtende tiltak i forbindelse med utbygging av Raskiftet Vindkraftverk

Elverum Turforenings løypenett blir sterkt berørt av utbyggingen av Raskiftet vindkraftverk, fastslår leder Jon Simon Høye i et brev til Eidsiva Vannkraft og Elverum og Trysil kommuner. Foreningen krever derfor midler til avbøtende tiltak, og kravet er delt i to:

1) Midler til tiltak for å opprettholde interessen for Rogstadbakkvollen og skiløypenettet nord for riksveg 25 gjennom utbyggingsperioden. Her krever man et engangsbeløp på 659.691 kroner.

2) Midler til å bygge ut og kjøre opp erstatningstraséer i Trysil kommune. Her krever man å få utbetalt 144.000 kroner i årlige driftsmidler gjennom Trysil kommune.

Link til brev, journalført Elverum kommune, 16.12.2015:

http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_elverum/wfdocument.ashx?journalpostid=2015035502&dokid=441156&versjon=1&variant=A&

 

Vedlegg: Årlige drift- og vedlikeholdsutgifter på Flishøgda

http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_elverum/wfdocument.ashx?journalpostid=2015035502&dokid=441157&versjon=1&variant=A&

Vedlegg: Elverum Turforening – Løypekart

http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_elverum/wfdocument.ashx?journalpostid=2015035502&dokid=441158&versjon=1&variant=A&

Vedlegg: Utbedring av løypetraseer på Flishøgda

http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_elverum/wfdocument.ashx?journalpostid=2015035502&dokid=441159&versjon=1&variant=A&

 

Østlendingen: Liten nyhetsnotis om saken 19. 12. 2015.